Razem uratujmy sosnowieckie drzewa

Po nowelizacji ustawy o ochronie przyrody właściciele prywatnych posesji mogą w zasadzie bez ograniczeń wycinać rosnące na nich drzewa. „Lex Szyszko” daje też furtkę gminom do skorzystania z tego uprawnienia – wystarczy, że rada gminy podejmie uchwałę w tej sprawie i już można wycinać miejskie drzewa bez konieczności wnioskowania o zezwolenie.

Projekt takiej uchwały przygotował prezydent Sosnowca. Szczegóły tutaj. Do czwartku 16 marca trwa postępowanie z udziałem społeczeństwa w tej sprawie. Każda/-y może zgłosić uwagi i wnioski do projektu. Planujemy akcję składania tych uwag ustnie do protokołu w urzędzie miasta – chcemy, aby zrobiło to jak najwięcej osób.

Zapraszamy wszystkich w środę na spotkanie do naszego biura przy al. Zwycięstwa 3 pok. 34 (5. piętro). Zaczynamy  o 17.30. Przedyskutujemy projekt ustawy i przedstawimy nasze plany.

Jeżeli nie możesz być w środę, to zapraszamy w czwartek do urzędu miasta w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14. My chcemy tam być od  9.30 do 15.30.

Możesz też wysłać maila pod adresem [email protected] i powiedzieć prezydentowi Sosnowca, co sądzisz o jego projekcie. Tutaj wzór takiego maila, który trzeba uzupełnić własnymi danymi.

Nie musisz być z Sosnowca, by włączyć się w akcję!

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>